GroenLinks fractie

Het belangrijkste werk is nog niet gedaan

Beste lezer,

Inmiddels zijn er 6 weken verstreken sinds de verkiezingen.

Zes weken waarin we ogenschijnlijk niet zoveel gedaan hebben maar achter de schermen juist des te meer. Selgei en ik zijn geïnstalleerd als Raadslid. Ivana, Diana, Menno en Richard zijn benoemd in de diverse commissies en we hebben intern de taken en portefeuilles verdeeld.

 

Inmiddels zijn de commissies Ruimte en Algemeen Bestuur reeds samengekomen, zijn er twee Raadsvergaderingen geweest en zijn er meerdere beeldvormende presentatie avonden gegeven. Daarnaast heeft er ook nog een uitgebreid inwerkprogramma plaatsgevonden voor, nieuwe, Raads- en commissieleden. Al met al zijn het, onttrokken aan het oog van de wereld, drukke weken geweest.

Het meest belangrijke werk is echter nog niet gedaan en dat is het vormen van een college van Burgemeester en Wethouders. GroenLinks is altijd van mening geweest dat de inwoners van Lansingerland recht hebben op een snelle vorming van een missionair college, GroenLinks heeft daartoe ook meerdere keren een concreet voorstel voor ingediend dat echter niet op een meerderheid van stemmen kon rekenen. Inmiddels hebben alle acht partijen hun zegen gegeven aan een oplossing waarbij L3B en VVD een raamwerk op gaan stellen, die half mei ter consultatie aangeboden gaat worden aan de overige zes partijen.

Hoewel deze oplossing niet mijn voorkeur had, en heeft, heb ik wel mijn medewerking toegezegd omdat dit waarschijnlijk de enige wijze is om vlot tot de vorming van een college te komen. Tot op heden bleken er namelijk te grote verschillen te zijn tussen de partijen om tot coalitievorming over te gaan.

GroenLinks zal de ontwikkelingen scherp blijven volgen en zoals altijd zijn wij constructief-kritisch en daar waar we kunnen zullen wij bijdragen aan dit raamwerk om Lansingerland de verandering te bieden die het ons inziens nodig heeft.

Jullie fractievoorzitter.

Marko Ruijtenberg