Nieuws

Nee tegen Nashville-Verklaring

Er is de afgelopen week veel gezegd over de inmiddels beruchte Nashville-Verklaring en ook ik was verbaasd en geschokt dat deze opvattingen nog leven in onze maatschappij, want hoewel ik erken dat een ieder recht heeft op zijn eigen mening zijn sommige gedachten zo ver van mijn eigen denkwereld dat ik er geen woorden  voor heb.

Lees verder

Lansingerland, groener, socialer

Beste groene en linkse vrienden,

Op de laatste dag van het jaar wil ik jullie graag nog op de hoogte brengen van wat wij in de maanden november en december deden.

Lees verder

'Kinderpardongemeenten'

De GroenLinks-fractie diende met steun van WIJ Lansingerland, de ChristenUnie, D66 en de PvdA een motie in waarin het college van b. en w. wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij andere ‘Kinderpardongemeenten’ in Nederland.

Nieuwsbrief November 2018

 

Met o.a.

  • De voorzitter vertrekt... Oproep nieuwe bestuursleden voor de afdeling.
  • Verduurzamen zwembad De Windas
  • 22 november bijeenkomst Burgermeetnet geluid en luchtkwaliteit. Inloop 19.30, start 20.00 locatie Melanchton Bergschenhoek
    Burgermeetnetten

Open brief GroenLinks aan de onderhandelaars

 Leefbaar3B, VVD, CDA en ChristenUnie.
 
Beste onderhandelaars van L3B, VVD, CDA en CU,
Lansingerland staat voor grote uitdagingen, uitdagingen op het gebied van wonen, zorg, verkeer, schuldenproblematiek, energietransitie en klimaatadaptatie.
Lees verder

GroenLinks wil graag eigen koers houden

Beste groene en linkse vrienden,

Vandaag is de beslissing genomen dat GroenLinks niet verder zal deelnemen aan het formatieproces om te komen tot de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in Lansingerland.

Sinds de verkiezingen van maart jl.heeft de fractie van GroenLinks zich voortdurend constructief opgesteld in alle gesprekken die er geweest zijn om te komen tot de vorming van een College. We hebben meerdere keren concrete voorstellen gedaan voor de samenstelling van een College die echter niet omarmd zijn door de (in)formerende partijen.

Uiteindelijk hebben ook wij ingestemd met een oplossing waarin Leefbaar 3B en VVD een Raamwerk zouden aanleveren waarop de overige partijen een reactie konden geven: instemmen, aanvullen, of niet instemmen.

Over het aangeboden Raamwerk was de fractie van GroenLinks niet enthousiast; derhalve dienden wij woensdag 23 mei 2018, 33 voorstellen in om tot een akkoord te komen dat meer recht zou doen aan onze idealen voor een duurzame en eerlijke samenleving, met nadrukkelijk oog voor inclusiviteit, zorg en tegen elke vorm van uitbreiding van Zestienhoven.

Deze voorstellen konden echter niet rekenen op een meerderheid in de Raad en derhalve is de beslissing genomen niet verder te trachten om een College te vormen.

Zoals altijd blijft GroenLinks constructief-kritisch en zullen wij toekomstige College voorstellen beoordelen op hun merites, goede voorstellen zullen wij steunen en wij blijven onvermoeibaar strijden voor meer betaalbare woningen, huisartsenposten in de drie dorpskernen, de broodnodige energietransitie en klimaatadaptatie, een echt inclusieve samenleving, een optimale inpassing van de vermaledijde A13/A16 en tegen uitbreiding van Zestienhoven.

Jullie fractievoorzitter,

Marko Ruijtenberg

Pagina's