Nieuws

Open brief GroenLinks aan de onderhandelaars

 Leefbaar3B, VVD, CDA en ChristenUnie.
 
Beste onderhandelaars van L3B, VVD, CDA en CU,
Lansingerland staat voor grote uitdagingen, uitdagingen op het gebied van wonen, zorg, verkeer, schuldenproblematiek, energietransitie en klimaatadaptatie.
Lees verder

GroenLinks wil graag eigen koers houden

Beste groene en linkse vrienden,

Vandaag is de beslissing genomen dat GroenLinks niet verder zal deelnemen aan het formatieproces om te komen tot de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in Lansingerland.

Sinds de verkiezingen van maart jl.heeft de fractie van GroenLinks zich voortdurend constructief opgesteld in alle gesprekken die er geweest zijn om te komen tot de vorming van een College. We hebben meerdere keren concrete voorstellen gedaan voor de samenstelling van een College die echter niet omarmd zijn door de (in)formerende partijen.

Uiteindelijk hebben ook wij ingestemd met een oplossing waarin Leefbaar 3B en VVD een Raamwerk zouden aanleveren waarop de overige partijen een reactie konden geven: instemmen, aanvullen, of niet instemmen.

Over het aangeboden Raamwerk was de fractie van GroenLinks niet enthousiast; derhalve dienden wij woensdag 23 mei 2018, 33 voorstellen in om tot een akkoord te komen dat meer recht zou doen aan onze idealen voor een duurzame en eerlijke samenleving, met nadrukkelijk oog voor inclusiviteit, zorg en tegen elke vorm van uitbreiding van Zestienhoven.

Deze voorstellen konden echter niet rekenen op een meerderheid in de Raad en derhalve is de beslissing genomen niet verder te trachten om een College te vormen.

Zoals altijd blijft GroenLinks constructief-kritisch en zullen wij toekomstige College voorstellen beoordelen op hun merites, goede voorstellen zullen wij steunen en wij blijven onvermoeibaar strijden voor meer betaalbare woningen, huisartsenposten in de drie dorpskernen, de broodnodige energietransitie en klimaatadaptatie, een echt inclusieve samenleving, een optimale inpassing van de vermaledijde A13/A16 en tegen uitbreiding van Zestienhoven.

Jullie fractievoorzitter,

Marko Ruijtenberg

Het belangrijkste werk is nog niet gedaan

Beste lezer,

Inmiddels zijn er 6 weken verstreken sinds de verkiezingen.

Zes weken waarin we ogenschijnlijk niet zoveel gedaan hebben maar achter de schermen juist des te meer. Selgei en ik zijn geïnstalleerd als Raadslid. Ivana, Diana, Menno en Richard zijn benoemd in de diverse commissies en we hebben intern de taken en portefeuilles verdeeld.

Lees verder

Met 2 zetels in de Raad

GroenLinks heeft in totaal 1774 stemmen gehaald.
Dit is een zeer goede resultaat. 
Wij nemen plaats met 2 zetels in de raad. De coalitie onderhandelingen zijn nog volop aan de gang.
GroenLinks houdt alle opties open. 
Wij bedanken u hartelijk voor uw steun!
 

 

 

 

 

Pagina's