Fractieblog: nieuws van de fractie

Hoewel het een aantal maanden geleden is dat er nieuws naar buiten is gekomen van de fractie, hebben wij bepaald niet stil gezeten.

Maar eerst hebben wij wat personele mutaties te melden, helaas heeft Mariet Claessens besloten om de haar werkzaamheden in de fractie te beƫindigen,
zij heeft deze keuze gemaakt om dat zij in de eerste helft van 2015 naar Limburg gaat verhuizen.

Gelukkig heeft de fractie in de tussentijd wel een fractiesecretaris gevonden, Menno Duk, als beste van van enkele kandidaten, heeft deze rol op zich genomen en hij gaat de hoognodige schakel worden tussen
de fractie en de diverse bevriende organisaties en daarnaast ook onze interne organisatie versterken.

De fractie van GroenLinks is door deze ondersteuning, en door de steeds betere werkafspraken, steeds beter in staat om een groen en links geluid te laten horen in de commissies en de Raad.

Ivana heeft in de commissie Algemeen Bestuur bijvoorbeeld onlangs om extra aandacht gevraagd, en gekregen, voor park De Polder. In de Raad heeft zij het voor elkaar gekregen dat er twee moties aangenomen
zijn. Een over duurzaam bouwen en een over het stoppen met het omvormen van openbaar groen naar uitsluitend gras, een groot succes dus.

Tom en Ingrid hameren in de commissie Samenleving continue op het sociaal en eerlijk houden van Lansingerland, dat doen zij door elke maatregel over bijvoorbeeld inkomensondersteuning of huisvesting van
scholen of over de aanstaande veranderingen in de zorgwetgeving uit te pluizen en daar waar nodig kanttekeningen te plaatsen. Hun inbreng is dan ook zeer gewaardeerd in de commissie.

Raoul en Marko tenslotte zijn in de commissie Ruimte de belangenbehartigers van de fietsers en en bieden tegenwicht aan het klakkeloos alles volbouwen. De inspanningen van dit duo hebben er onder andere
voor gezorgd dat de gemeente in samenwerking met de Fietsersbond nog deze maand alle potentieel gevaarlijke plekken in de gemeente gaat onderzoeken en daar waar nodig aanpakken.

Tevens is door een opmerking in de commissie van GroenLinks de duurzaamheidsagenda weer vol op,de kaart van de hiervoor verantwoordelijke wethouder.

Zoals je leest is de fractie volop bezig om Lansingerland groen te houden en een beetje linkser te maken, mocht je nu meer willen weten of ons een tip willen geven of om een andere reden contact met ons
willen hebben? Volg ons op Facebook of Pinterest.