Belangrijkste Speerpunten

Onze doelen voor Lansingerland in 2018-2022

  • GroenLinks wil in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik maken van de zon en de wind. Wij gaan energieneutraal bouwen. Nieuwbouw is gasloos!

 GroenLinks kiest voor groen. Wij willen een restrictief kapbeleid.

 GroenLinks geeft voorrang aan schoon vervoer; voetganger, fiets, elektrisch vervoer en openbaar vervoer.

  • GroenLinks wil dat mensen die minder restafval produceren ook minder betalen.

GroenLinks wil de bermen laten begrazen door schapen en waar mogelijk een natuurlijk beheer van de openbare ruimte.

GroenLinks geeft vluchtelingen een warm welkom en dat houdt niet op bij huisvesting.

GroenLinks wil dat de gemeente zich actief inzet, zodat alle kinderen op de basisschool op een goed niveau kunnen beginnen.

  •  GroenLinks wil dat ouderen en mensen met een beperking zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarvoor moet zorg beschikbaar zijn; dichtbij, laagdrempelig en alle dagen van de week.
  •  GroenLinks wil meer sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen.

 GroenLinks wil een goede dienstverlening; een transparant en een integer bestuur dat samenwerkt met zijn inwoners.

 GroenLinks kiest voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij, wie je ook bent, wat je ook doet en waar je ook vandaan komt. Iedereen doet mee.

 GroenLinks geeft ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die Lansingerland eerlijker, mooier en schoner maken.

 GroenLinks vergroot het budget voor kunst en cultuur. Kunst verrijkt ons leven.

  •  GroenLinks blijft onvermoeibaar strijden tegen overlast van het vliegveld en van snelwegen en voor het behoud van de helikopter voor medische doeleinden.

 GroenLinks wil meer aandacht voor kinderen in kansarme posities. Jeugd en jongerenwerk is een goede investering in de toekomst van jongeren.