Raad negeert nipt de Tweede Kamer

De gemeenteraad van 3 november heeft een motie afgewezen die opriep het oplaten van heliumballonnen actief te ontmoedigen en als gemeente zelf geen ballonnen op te laten
In de raad van 3 november heeft GroenLinks een motie ingediend die vraagt het oplaten van heliumballonnen actief te ontmoedigen en zelf bij evenementen af te zien van het oplaten. Dat ballonnen in de natuur grote schade aan vooral vogels geven is bij een steeds grotere groep mensen bekend. De dieren eten ze op, waarna ze in de magen blijven steken. 
Daarom is in in 2014 door de Tweede Kamer een motie aangenomen om gemeenten op te roepen dit oplaten actief te ontmoedigen. Wethouder Heuvelink gaf aan deze motie te willen volgen, maar weigerde vervolgens toe te zeggen dat de gemeente zelf geen ballonnen meer zou oplaten. Ook wilde hij niet dat de gemeente zou onderzoeken of het oplaten een onderdeel zou kunnen uitmaken van het subsidie- of vergunning beleid. Daarmee ontrade hij de motie van GroenLinks, welke mede was ondertekent door D66, PvdA en ChristenUnie. 
Ivana Citterbartova (GroenLinks): ”De wethouder geeft aan vanzelfsprekend aan de oproep van de Tweede Kamer gehoor te geven: die oproep verzoekt de gemeenten om het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen. Om daar gehoor aan te geven maar zelf als gemeente ballonnen op te blijven laten, gaat niet: het is het een of het ander.”
De raad heeft met een nipte meerderheid de motie van GroenLinks Lansingerland verworpen, dat zij daarbij een aangenomen motie uit de Tweede Kamer negeerde werd voor lief genomen. Ivana zei hier over: “Het is vreemd dat de raad zonder deugdelijke motivering heeft gestemd tegen de oproep van de Tweede Kamer die het college wil uitvoeren.”
Wethouder Heuvelink zei dat gemeente duurzame ballonnen gebruikt, een aantal partijen heeft daar twijfels over: het certificaat dat bij de ballonnen die gebruikt zijn bij de installatie van de burgemeester komt uit Mexico, en geeft aan "dat de ballonnen in het algemeen binnen een maand uit elkaar te vallen, wat dus ook veel langer kan duren - en dus niet binnen drie weken zoals de wethouder aangeeft; bovendien zijn de ballonnen daar getest in een tropisch klimaat, waar organisch materiaal sneller vergaat dan op de hollandse stranden. Bovendien is een maand lang genoeg voor vogels om de ballon naar binnen te krijgen en daar aan te overlijden.