vlnr:Marleen, Anja, Erik(vz)

Nieuwe bestuur gekozen tijdens de ALV

Het nieuwe bestuur Van GroenLinks Lansingerland: Marleen  (secretaris), Anja (beheert de penningen) en Erik (voorzitter). 

Op 9 februari 2019 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit jaar was gekozen voor Atelier ‘De Hichte’ in Berkel en Rodenrijs. Er was een volle agenda omdat er afscheid genomen werd van het oude bestuur en een nieuw bestuur zou aantreden.

Sander Smolders leidde het eerste gedeelte van de vergadering en nam de honeurs waar voor de penningmeester Doretthe Janssen die elders verplichtingen had.

Hij nam ons mee in een relaas over het afgelopen jaar, over gebeurtenissen zoals campagne voeren, bijeenkomsten, tussentijdse wisseling van secretaris en uiteindelijk ook de financiën.

Hierna kreeg onze fractievoorzitter Marko Ruijtenberg het woord. Hij refereerde aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en de behaalde tweede raadszetel. Hij nam de moeite iedereen persoonlijk te bedanken voor hun enthousiasme en inzet voor onze partij. Ook noemde hij de door GroenLinks ingediende of ondersteunde moties dan wel amendementen. Vervolgens waren de commissies Ruimte, Algemeen Bestuur en Samenleving aan de beurt om hun verhaal te doen.

Op deze manier werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van alles wat speelt binnen onze fractie.

Toen was het moment aangebroken dat de voorzitter van het bestuur afscheid nam. Hij werd lovend toegesproken door Marko, die hem tevens bedankte voor zijn jarenlange inzet:  Het is namelijk niet altijd eenvoudig om vrijwel in je eentje een bestuur te vormen. Sander ontving als dank een mooi cadeau van de fractie en het nieuw bestuur.

Gelukkig breken er wat de bezetting van het bestuur betreft, betere tijden aan. In dezelfde vergadering traden een nieuwe voorzitter, secretaris en algemeen lid aan. De laatste zal tevens de penningen beheren. Zij zullen zich op deze pagina in de toekomst persoonlijk aan u voorstellen.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met wat we noemen een ‘borreluurtje’. Ondertussen werd er op een gezellige manier verder gepraat met elkaar.