De fractie in actie

Conform het in 2015 ingevoerde BOB-vergadermodel vonden de algemene beschouwingen plaats in de gezamenlijke commissievergadering op 25 oktober 2016 en dus stonden op donderdag 3 november 2016 alleen de voorbereide amendementen en moties van de fracties op het programma. Het waren er meer dan vijfentwintig, goed voor een debat van vijf uur.

 

Onze fractie had vier eigen moties voorbereid.
Motie "Sportverenigingen energiebesparing mogelijk maken"(met D66 als mede-indiener) ging over het doorbreken van het "split incentive" dilemma: buitensportverenigingen willen graag hun veldverlichting verduurzamen. Het besparingspotentieel loopt op tot 30%, dat scheelt bv de ATV Berkenrode €7.600 per jaar aan energiekosten.
De huidige masten en armaturen zijn alleen niet geschikt voor LED verlichting en moeten daarom worden vervangen wat hoge kosten met zich meebrengt. De gemeente, eigenaar van de masten, ziet deze investering zich niet terugverdienen aangezien de besparing op energiekosten terechtkomt bij de huurders, de sportverenigingen. Het college heeft dus geen "reden" om hier geld voor opzij te zetten. Wij vroegen met de motie het college om een financieel voorstel uit te werken om deze impasse door te breken. De wethouder omarmde het voorstel en de motie werd aangenomen.

Onze tweede motie "P&R Bleizo overkapping met zonnepanelen" vroeg het college te onderzoeken of de P&R voorziening op BleiZo, waar deze maand de eerste paal de grond inging voor de bouw van het station, overkapt zou kunnen worden en de overkapping bedekt met zonnepanelen. Lokaal opwekken van duurzame energie, vergroten van aantal oplaadpunten voor EV's, allemaal zaken die ook het college onderschrijft. Het leidde ook niet tot veel verzet, behalve wat technische kanttekeningen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.
Onze fractiesecretaris Menno Duk, de bedenker van de motie, heeft deze doorgespeeld aan de fractie van GroenLinks van Zoetermeer. Ook daar is de motie onlangs aanvaard. Beide colleges gaan zich hopelijk inzetten om dit plan te realiseren. Het Vervoersknooppunt BleiZo twitterde na afloop: "Mooi initiatief! nu kijken of en hoe we het voor elkaar krijgen!"

Met de derde motie "Vuurwerk tijdens Oud en Nieuw" wilden we het vuurwerkoverlast rondom Oud en Nieuw op de agenda krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt, al ging het niet zonder slag of stoot. Meerdere fracties hadden bezwaren die veelal te maken hadden met het sentiment dat er (weer) een traditie in opspraak komt. Na een beetje schuiven en schaven aan de motie - de kern van het verhaal werd een verzoek aan de portefeuillehouder een beleid mbt vuurwerkvrije zones uit te werken - was er toch een meerderheid voor te vinden.

Met de laatste motie, mede ondertekend door de PvdA) kwamen wij nogmaals terug op een onderwerp waar we al drie jaar kritiek op hebben: het klimaatbeleid van dit college bestaat uit kleinere initiatieven en projecten maar er staan geen lange termijn doelen meer in; de doelstelling om als gemeente in 2025 CO2 neutraal te zijn is volgens het college niet meer realistisch. Maar wat dan wel?, Zo vroegen wij de wethouder. Om te kunnen meten of je iets bereikt met je programma "Realistisch duurzaam" moet je een kader hebben met lange termijn doelen. Hoe wil je stappen maken als je niet weet waar je naar toe wil? We kregen de wethouder hier niet in mee en konden ook de raad niet overtuigen. Het was wel een "close call", met 14 stemmen voor en 17 tegen. Het leeft dus in de raad wel en we zullen hier zeker mee bezig blijven.

Met de CU en D66 dienden wij een motie in voor een integraal beheer van groen, zodat de uitvoering van de onlangs aangenomen Groenstructuur beter geborgd wordt. Deze motie werd aangenomen. De Groenstructuur wordt als gevolg van een aantal eerdere moties van onze hand aangevuld met een notitie die de paragraaf ecologie uitwerkt.

De PvdA had een motie geïnitieerd om het Landscheidingfietspad te voorzien van verlichting, een broodnodige investering voor het drukke fietspad. Wij deden graag mee, het onderwerp hebben we al vaker op de agenda gezet maar het is tot nu toe niet gelukt. Ook deze keer helaas niet, een concurrerende, veel voorzichtiger motie van de coalitie die eerst om een onderzoek naar aantallen gebruikers vroeg, haalde het wel.

Wat wel is gelukt is een motie van de PvdA met betrekking tot het aannemen van personeel met arbeidsbeperkingen door de gemeente Lansingerland. Het gaat namelijk heel erg langzaam en wij dachten door aan met deze motie mee te doen het college een klein duwtje in de goede richting te geven.