Uitgelicht

 

Smartphones voor schoolgaande jeugd van minima

Lansingerland heeft goede regelingen voor minima, voor extra ondersteuning op het gebied van zorg, schuldhulpverlening, onderwijs en allerlei levensbehoeften. Wat wij heel belangrijk vinden is dat minima de ondersteuning krijgen die bij hen past. Ieder gezin zonder verder nadenken een smartphone verstrekken getuigt niet van maatwerk. GroenLinks is wel enthousiast over de smartphone-regeling die bijvoorbeeld Den Haag heeft, maar je kunnen verplaatsen in de inwoner en de hulp bieden die het beste helpt vinden wij nog belangrijker. In gevallen dat uit maatwerk blijkt dat het nodig is aan brugklasleerlingen een smartphone in bruikleen geven, kan het een goede oplossing zijn. Zij krijgen die tegen betaling van 10 euro en in combinatie met een sober jaarabonnement. Ook de gemeenten Alkmaar en Veenendaal kennen een soortgelijke regeling en in samenwerking met de Stichting Leergeld, Samsung en T-mobile wensen wij dit te onderzoeken. 

 

Gemeentelijke Grondaankopen

Grondaankopen, weinig onderwerpen zijn zo controversieel als dit. Zeker als je bedenkt dat een groot gedeelte van de schuldenlast van Lansingerland is veroorzaakt door de vele grondaankopen met als bedoeling om deze door te verkopen en het geld te gebruiken voor algemeen belang in de gemeente. De algemene tendens in de Raad van Lansingerland is dan ook dat de gemeente geen grond meer mag aankopen voordat de huidige gronden verkocht zijn. GroenLinks Lansingerland begrijpt de reserve en kan zich voor een groot gedeelte vinden in deze opvatting, de gemeente mag geen speculant zijn met gemeenschapsgeld of risicovolle leningen aangaan in de hoop daarmee aan deviezen te komen voor andere doeleinden, hoe nobel deze doeleinden wellicht ook zijn.

Toch is GroenLinks niet geheel tegen grondaankopen, er kan namelijk een situatie ontstaan waarin de gemeente vanuit tactisch/strategische of financieel/economische redenen vrijwel gedwongen zou zijn om over te gaan tot de aankoop van grond, bijvoorbeeld om grond waar een natuurgebied of starterswoningen op zouden kunnen komen uit de handen te houden van een commerciele projectontwikkelaar. De opvatting dat de gemeente nooit grond mag aankopen is dan te strikt en zou als een molensteen om de nek kunnen hangen.

GroenLinks Lansingerland zegt daarom: Grondaankopen liever niet, maar we sluiten het ook niet uit.