Politiek café 2015
Fortuyn en Berend Potjer

WETHOUDER FORTUYN IN POLITIEK CAFÉ GROENLINKS

Lansingerland – Vorige week donderdag was wethouder Simon Fortuyn aanwezig bij het Politiek Café van GroenLinks. Twee hete hangijzers stonden op de agenda: de aanleg van de nieuwe A16 door het Lage Bergsche Bos, en de eventuele uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Steven van der Kleij (manager capaciteit en beleid van RTHA) bleek zich in het hol van de leeuw te hebben begeven: hij presenteerde het hoe en waarom van de uitbreiding van het vliegveld voor een groep mensen die juist grotendeels meer leek te zien in inkrimping van de activiteiten aldaar. Hubert van Breemen nam namens de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) deel aan de discussie,die vrij pittig was en helaas niet tot bevredigende antwoorden leidde.

Wethouder Simon Fortuyn vertelde hoe hij de procedure rond de aanleg van de A13/A16 had aangetroffen bij zijn aantreden vorig jaar en waarom de raad uiteindelijk op 12 oktober besloot akkoord te gaan met die aanleg. GroenLinks was die avond één van de twee fracties die tegenstemde. Letty Bekedam, voorzitter van de BTV, gaf aan dat er grote frustratie bestaat onder burgers omdat er in de politieke besluitvorming in Den Haag weinig tot helemaal geen rekening is gehouden alle (buitengewoon goed onderbouwde) ideeën die tijdens de inspraakprocedures op tafel zijn gekomen. De wethouder schreef dit vooral toe aan het feit dat de kaders van die inspraakprocedure niet waren aangegeven.

De derde spreker, GroenLinks Statenlid Berend Potjer, wist de aanwezigen in een aanstekelijke presentatie duidelijk te maken hoe Lansingerland van zowel het vliegveld als de HSL als de nieuwe A16 wel de lasten maar zeker niet de lusten krijgt: we hebben wel geluidsoverlast maar kunnen niet in onze eigen woonkern op het vliegveld stappen, de HSL zoeft met veel herrie door ons dorp zonder dat we er in kunnen stappen, en de nieuwe A16 gaat er door de aanzuigende kracht alleen maar voor zorgen dat de N471 en de N209 nog voller komen te staan dan nu al het geval is.