Nieuws over Selgei Gabin

'Kinderpardongemeenten'

De GroenLinks-fractie diende met steun van WIJ Lansingerland, de ChristenUnie, D66 en de PvdA een motie in waarin het college van b. en w. wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij andere ‘Kinderpardongemeenten’ in Nederland.

GroenLinks wil graag eigen koers houden

Beste groene en linkse vrienden,

Vandaag is de beslissing genomen dat GroenLinks niet verder zal deelnemen aan het formatieproces om te komen tot de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in Lansingerland.

Sinds de verkiezingen van maart jl.heeft de fractie van GroenLinks zich voortdurend constructief opgesteld in alle gesprekken die er geweest zijn om te komen tot de vorming van een College. We hebben meerdere keren concrete voorstellen gedaan voor de samenstelling van een College die echter niet omarmd zijn door de (in)formerende partijen.

Uiteindelijk hebben ook wij ingestemd met een oplossing waarin Leefbaar 3B en VVD een Raamwerk zouden aanleveren waarop de overige partijen een reactie konden geven: instemmen, aanvullen, of niet instemmen.

Over het aangeboden Raamwerk was de fractie van GroenLinks niet enthousiast; derhalve dienden wij woensdag 23 mei 2018, 33 voorstellen in om tot een akkoord te komen dat meer recht zou doen aan onze idealen voor een duurzame en eerlijke samenleving, met nadrukkelijk oog voor inclusiviteit, zorg en tegen elke vorm van uitbreiding van Zestienhoven.

Deze voorstellen konden echter niet rekenen op een meerderheid in de Raad en derhalve is de beslissing genomen niet verder te trachten om een College te vormen.

Zoals altijd blijft GroenLinks constructief-kritisch en zullen wij toekomstige College voorstellen beoordelen op hun merites, goede voorstellen zullen wij steunen en wij blijven onvermoeibaar strijden voor meer betaalbare woningen, huisartsenposten in de drie dorpskernen, de broodnodige energietransitie en klimaatadaptatie, een echt inclusieve samenleving, een optimale inpassing van de vermaledijde A13/A16 en tegen uitbreiding van Zestienhoven.

Jullie fractievoorzitter,

Marko Ruijtenberg

Het belangrijkste werk is nog niet gedaan

Beste lezer,

Inmiddels zijn er 6 weken verstreken sinds de verkiezingen.

Zes weken waarin we ogenschijnlijk niet zoveel gedaan hebben maar achter de schermen juist des te meer. Selgei en ik zijn geïnstalleerd als Raadslid. Ivana, Diana, Menno en Richard zijn benoemd in de diverse commissies en we hebben intern de taken en portefeuilles verdeeld.

Lees verder

Nieuwsbrief campagne GR2018

Beste leden van GroenLinks Lansingerland,

De weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 informeren wij jullie graag over onze campagne-activiteiten.

Hierbij de nieuwsbrief van februari 2018.

Klik op de link om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief februari 2018

Veel leesplezier toegewenst!