Nieuws gefilterd op Fractie

Het belangrijkste werk is nog niet gedaan

Beste lezer,

Inmiddels zijn er 6 weken verstreken sinds de verkiezingen.

Zes weken waarin we ogenschijnlijk niet zoveel gedaan hebben maar achter de schermen juist des te meer. Selgei en ik zijn geïnstalleerd als Raadslid. Ivana, Diana, Menno en Richard zijn benoemd in de diverse commissies en we hebben intern de taken en portefeuilles verdeeld.

Lees verder